Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

16 (1-2) 2011. "Fotografia i alteritats"

Kaufmann, Jean-Claude (2007) Familles à table, Paris: Armand Colin, 192 p. ISBN-13 978-2-2003-5032-1

Per Andrés Davila Legerén

Departamento de Sociologia 2
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Arxius relacionats:
Quaderns-e16(1-2)_ressenya3.pdf (129Kb)