Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

16 (1-2) 2011. "Fotografia i alteritats"

Coordinat per Nadja Monnet i Enrique Santamaría

Sumari