Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

12/2008b. Miscel·lània

"Moralitats de la Natura"

Carlez Salazar & Enric Porqueres

Universitat de Lleida

École des Hautes Études en Sciences Sociales

Arxius relacionats:
Moralitats de la natura.pdf (13Kb)