Funcionament

1.    El grup de treball i recerca pretén ser un espai per a l’anàlisi antropològica a partir de la comparació històrica i transcultural del fenomen de les identitats sociopolítiques i la seva vinculació amb els drets de ciutadania.
2.    Les activitats del grup es faran en funció de les propostes dels seus membres i hauran de ser aprovades per les coordinadores.
3.    Inicialment el grup es planteja fer com a mínim dues reunions a l’any (previsiblement una reunió a l’inici del curs, al setembre i l’altra de cara al segon semestre, al març), amb l’objectiu d’arribar en breu a un número mínim de quatre reunions a l’any (una per cada trimestre: setembre, desembre, març, juny).
 

Activitats relacionades