Objectius

1.    L’estudi antropològic històric de les identitats de pertinença en la seva dimensió simbòlica i política dins l’estat modern.
2.    L’estudi de la relació entre la construcció d’identitats sociopolítiques, el marc jurídico-polític nacional i les ideologies d’inclusió i exclusió: nacionalisme, racisme, fonamentalisme cultural, antisemitisme, sexisme, classisme, ...etc.
3.    L’anàlisi del que anomenem identitats ambivalents, que són categories sociopolítiques considerades mesclades o múltiples i que assenyalen la suposada existència de dues identitats “pures” que les originarien.
4.    L’estudi etnogràfic de l’impacte de les classificacions ètniques i nacionals sobre les comunitats o col·lectius als que fan referència, particularment en relació al marc jurídico-polític i el cicle vital.
5.    L’estudi de la construcció d’aquestes identitats socials i polítiques i la seva relació específica amb factors de classe i gènere, generant múltiples nivells d’identificació o diversitat en la construcció de la identitat sociopolítica.
 

Activitats relacionades