Revista d'Etnologia de Catalunya

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/07_publicacions/rec/

La Revista d’etnologia de Catalunya és una plataforma de difusió de les iniciatives, les realitzacions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d’estudiosos existents en aquest camp del coneixement.

Sota el prisma de la interdisciplinarietat, la Revista d’etnologia de Catalunya presenta treballs i articles que s’estructuren en les següents seccions: Dossier monogràfic, Miscel·lània, Recerques etnològiques i Crònica (Activitats, Associacions, Museografia i Bibliografia).

Es publica ininterrompudament des del mes de juliol de 1992, amb un total de 43 volums editats fins la data d'avui.

Des del número 36, la Revista d’etnologia de Catalunya inicià una nova etapa. Tot mantenint els seus referents, canvià el disseny per tal de potenciar molt més tot un seguit d’aspectes com el diàleg entre paraula i imatge, una de les característiques de la publicació. A partir del número 38 la Revista d’etnologia de Catalunya es publica en format digital i s'imprimeixen uns exemplars per a les biblioteques i centres de documentació.

Temes: revista