Servei Borsa d'investigadors de l'IPEC

La borsa ofereix als investigadors una plataforma a través de la qual
es pot participar en projectes de recerca desenvolupats per les entitats
que treballen en aquesta línia. La borsa d’investigadors pot ser una
via de sortides laborals de caràcter puntual en l’àmbit de la recerca i
una oportunitat per establir contactes amb l’entorn professional que
treballa amb el patrimoni etnològic.

Arxius relacionats:
Ipec_bors.pdf (513Kb)