Presentació

Per a desenvolupar aquest projecte ens hem reunit dins de l’ICA (Institut Català d'Antropologia) un grup d'antropòlegs, humanistes, artistes i creatius per tal de constituir un grup de treball i recerca experimental sobre art, creativitat i antropologia i que denominarem:

GRUP D'ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DE L'ART i EXPERIMENTACIÓ CREATIVA. 

Mitjançant aquest projecte investigarem sobre qüestions d’art, artesania, disseny i altres manifestacions del pensament creatiu junt amb les seves causes creatives i realitzarem una anàlisi des de la triple vessant del seus aspectes antropològics, artístics i creatius.

Entenem que una de les bases d'aquest projecte és que sigui eminentment empíric, mitjançant la praxis de l’artista formularem teories antropològiques sobre les diverses manifestacions de l'art i la creació.

El projecte parteix de la base que sí bé és la societat la que defineix a l'individu (i no a l'inrevés) aquest pot actuar dins d'ella amb plena independència partint de dues premisses, una la conforma les conviccions personals de l'individu sobre l'estructura de la societat, i la segona la fortalesa d'esperit en quant a la defensa d 'aquests valors individuals enfront del col·lectiu.

L'artista, l'investigador creatiu com a membre d'aquesta societat, pot incidir a través de la seva obra en el desenvolupament de la societat, tenint sempre en compte que aquest, al propi temps, a estat influït en els seus processos creatius per aquesta societat.

El projecte contempla l'obra de l'artista com un document no escrit (es podria denominar com un document àgraf) en el qual es pot trobar, mitjançant els adequats anàlisis, les respostes a diverses preguntes sobre el perquè de l'art i la creació en l'individu i la nostra societat.

--------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE RECERCA. Esquema general.

PRESENTACIÓ.

Sobre el nostre projecte.

ORÍGENS DEL PROJECTE.

Sobre els fonaments teòrics.

OBJECTIUS GENERALS.

Empirisme i teoria.

SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP DE TREBALL.

Sobre els antropòlegs. Sobre els artistes.

LÍNIES D'ANÀLISI: Organització dels camps de treball.

ÀREA EXPERIMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.

Camp  de recerca empírica.

ÀREA D'ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DE L'ART I LA CREACIÓ.

Camp d'anàlisi teòrica.

ÀREA DOCUMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.

Camp de recerca documental.

CAMPS D'INTERÈS: Àrees de recerca.

1./ MÒDULS D’ANÀLISIS:

1.1./ Sobre ANÀLISI ANTROPOLÒGIC.

Sobre l'estudi antropològic de les arts.

1.2./ Sobre PRINCIPIS CONCEPTUALS.

Sobre art i societat. Sobre creació i individu. 

2./ ART I SOCIETAT:

2.1./ ARTS PLÀSTIQUES.

Arts del Dibuix. Arts de la Pintura. Arts de la Escultura.

2.2./ ARTS APLICADES.

Artesania artística. Artesania clàssica. Arts aplicades etnogràfiques.

2.3./ ARTS CONTEMPORÀNIES.

Art escèniques. Arts visuals. Arts conceptuals.

3./ CREACIÓ I INDIVIDU:

3.1./ ELS PROCESSOS CREATIUS.

Concepció. Projecció. Execució.

3.2./ PERCEPCIÓ SENSORIAL.

Motivació. Sentits. Percepció.

3.3./ LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDEA.

Imaginació. Inspiració. Idea.

3.4./ EL LLENGUATGE DE LA IMATGE.

Símbols. Signes.

--------------------------------------------------------------------------------

COORDINADOR DEL PROJECTE:

Jesús Pérez Pallisé.

Informació sobre el projecte i formes de col·laboració:

Missatges telèfon: 692 932 886

Correu electrònic: projecte-creatiu@wanadoo.es

Per a més informació sobre el projecte:

Espai Web: http://projecte-creatiu.blogspot.com/