Línies d'anàlisi

El projecte d'anàlisi s'organitza en tres línies de treball:

ÀREA EXPERIMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.
ÀREA D'ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DE L'ART I LA CREACIÓ.
ÀREA DOCUMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.

ÀREA EXPERIMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.

Aquesta àrea és el nucli principal del projecte d'anàlisi; es portaran a terme actuacions de recerca empírica amb artistes, artesans i creatius per investigar els processos creatius. Camp de treball format per artistes, artesans i dissenyadors, aportant documentació empírica sobre el que es l'art i la creació des de dins mateix de qui crea l'art, examinant tota la problemàtica que per a la seva consecució sorgeix , des de que neix l'idea al cervell de l'individu fins quant pren vida al taller de l'artista.

CAMP  DE RECERCA EMPÍRICA:
Projectes d'artistes.
Projectes experimentals sobre art i creació.
Anàlisi sobre la problemàtica empírica de la creació.


ÀREA D'ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DE L'ART I LA CREACIÓ.

Àrea per analitzar el processos creatius des d'una perspectiva diferent i en paral·lel de la creativitat i l'art, però complementària de l'artista. Camp de treball integrat per antropòlegs i analistes socials que treballen amb creadors però no directament de la creació analitzant i desenvolupant les arts amb un sentit teòric. (antropòlegs, sociòlegs, professors, etc.)

CAMP D'ANÀLISI TEÒRICA:
Projectes d’antropòlegs.
Hipòtesis d'anàlisi antropològic de l'acció creativa.
Propostes conceptuals sobre art i creació.


ÀREA DOCUMENTAL DE L'ART I LA CREACIÓ.

Camp documental bàsic per a consultes temàtiques sobre qüestions de l'art i la creació i la consecució dels processos creatius des de la doble vessant teòrica i empírica. S'establiran contactes amb centres d'art i de creació per conèixer i documentar les necessitats de l'individu i la societat sobre temes relatius a l'art i la creació. (institucions, associacions, galeries d'art, etc.).

CAMP DE RECERCA DOCUMENTAL:
Documents de projectes del grup.
Documents d’experimentacions creatives.
Documents d’anàlisis antropològics.
Arxiu d'imatges.


SOBRE L'ORGANITZACIÓ DE LES LÍNIES D'ANÀLISI

Amb aquest tipus d'organització per àrees el nostre projecte s’adequa a les necessitats dels membres que conformem el Grup AAA-EC. ICA., per un costat ens permet exercir autònomament els nostres projectes, segons la disponibilitat personal de temps i per un altre ens permet beneficiar-nos dels nostres interessos col·lectius al voltant de l'art, la creativitat i l'antropologia en coordinar les nostres activitats a través de les periòdiques reunions de treball o contactes via adreça electrònica o telefònic.

La coordinació de les nostres activitats és bàsica per al funcionament del grup, aquesta acció l'exercim col·lectivament a través de les reunions de treball que realitzem periòdicament. La normativa de les reunions de treball del grup esta estructurada sobre el coordinador i els membres actius del grup. Les decisions sobre les activitats les prenem per consens d'acord amb el nostre programa de recerca i la normativa de l'ICA sobre els grups de treball i recerca.