Orígens del projecte

L'origen d'aquest projecte d'investigació multidisciplinària se situa en el coneixement dels principis dels processos creatius en l'artista plàstic i del per què l'ésser humà crea objectes dispars, per a l'ús de l'individu com a tal, i de la societat.

Crea estris per al seu ús quotidià: plats, gots, i al mateix temps eines per treballar amb la matèria. També ho fa per omplir l'esperit, l'ànima i la sensibilitat de l'ésser humà; i al propi temps crea símbols, icones i signes mitjançant la representació d'imatges per comunicar-se amb el món espiritual i entendre l'univers.

Des de temps immemorials els primers creadors, els artistes d'unes societats en una fase d'estructuració molt primària, ja van dotar d'esperit als seus primers ídols. Eren les albors del pensament simbòlic i abstracte.

Així mateix, des dels principis de la societat urbana, i a una elemental indústria, l'artesana, es van crear objectes per a uns usos primaris i bàsics, i al propi temps per gaudir dels valors estètics com els objectes d'ornamentació personal que, al costat del seu simbolisme, marcaven un estatuts social i les obres d'orfebreria on la seva matèria primera, l'or, tènia unes determinades consideracions sagrades.

Avui, aquestes peces les considerem obres d'art. Aquests artistes-artesans dominaven tot el procés creatiu, industrial i de comercialització, (ara diríem de màrqueting). Les noves generacions d'artistes-artesans continuen oferint a la societat les seves creacions per a uns usos anàlegs i al mateix temps diferents però igualment per al gaudiment estètic.

Aquests creadors, segons passen els segles i evolucionen les societats, també canvien i avui dia els artistes continuen creant símbols, icones i composicions adequades a la nostra societat.

Aquest pensament s'adapta a les noves necessitats socials, però l'artista contínua treballant, creant elements per cobrir les necessitats espirituals i socials de l'ésser humà, tal com s'ha realitzat des que l'espècie “Homo” evolucionà cap a l’“Homo Sapiens”, fins a la nostra societat contemporània.