Presentació

El Grup de Treball Salut i Antropologia té com a principal objectiu facilitar l’estudi i la investigació, al mateix temps que rendibilitzar i vehicular les expectatives d’antropòlogues i antropòlegs interessats en aquest àmbit de coneixement. El grup s’ha proposat dur a terme una tasca revisionista i crítica, amb una perspectiva històrica, dels diferents treballs realitzats sobre Antropologia de la Salut, tot entenent-se al mateix temps com un fòrum de debat permanent al voltant dels diferents enfocaments de rellevància per a aquest àmbit.

Coordinadora del grup

M. Carme Juncà
email: cjunca@telefonica.net

Temes: salut