02/05/2018

Màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social

Universitat de Barcelona

Preinscripció: Maig - juny de 2018.

Aquest màster respon a la necessitat de promoure investigacions i pràctiques socials especialitzades que puguin donar resposta a les necessitats i als drets bàsics de les persones en l'estat del benestar.

El màster pretén, d'una banda, formar investigadors capaços d'identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets que atorga la societat del benestar des d'una visió globalitzadora i, de l'altra, capacitar experts en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals en l'àmbit de l'exclusió social.
El màster ofereix una formació adreçada a capacitar experts altament qualificats en les actuacions següents:
- El disseny i desenvolupament d'investigacions multidisciplinàries per afavorir polítiques i pràctiques professionals capaces d'abordar problemàtiques d'exclusió social.
- L'anàlisi i avaluació institucional i comunitària dels programes i projectes de prevenció i atenció a individus i col.lectius en situacions d'exclusió i desigualtat socials.
- La direcció i gestió d'equips multidisciplinaris que treballen per a la integració social de les persones, ja sigui en la prevenció de les causes o en el tractament dels efectes de les situacions d'exclusió social.

En aquest sentit, el màster té com a objectiu prioritari proporcionar coneixements, destreses i aptituds orientades a la recerca i la gestió d'institucions i professionals en diferents contextos socials des d'una perspectiva holística, interdisciplinària i multiprofessional.
El màster pretén oferir una formació que aprofundeixi en el coneixement i la investigació dels processos de globalització i transnacionalització contemporanis. Vivim en temps de societat xarxa, hipercomunicació i fluxos territorials, laborals, culturals i identitaris (Castells, 1995). Tots aquests processos han transformat completament les estructures, configuracions i formes d'organització de les societats actuals. Han promogut també canvis radicals en la manera d'entendre i planificar les polítiques econòmiques, laborals i culturals, atès que han sobrepassat l'espai concret de la ciutat i la nació, i han assolit una dimensió planetària. S'han produït modificacions en la naturalesa de les relacions socials, laborals, educatives, però també en els reptes i problemàtiques que es plantegen en la vida de les persones. Les novetats que aquest canvi de paradigma que anomenem globalització o mundialització ha produït s'han de conèixer en profunditat i analitzar reflexivament abans de fer qualsevol exercici de recerca sobre què ens passa i plantejar qualsevol presa de decisions respecte a les orientacions de l'acció social.

Objectius
A partir de l'enfocament general del màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social, es concreten tres objectius generals que n'estructuren la proposta formativa:
- Dotar l'estudiant d'eines teòriques i de metodologies de recerca en l'àmbit de les ciències socials necessàries per analitzar l'exclusió i la desigualtat social al món contemporani.
- Formar l'estudiant en modalitats de diagnòstic i avaluació de situacions socials complexes orientades a la presa de decisions comunitàries, institucionals i professionals.
- Proporcionar a l'estudiant coneixements i tècniques de disseny, gestió i supervisió de programes i equips d'intervenció social en contextos d'exclusió.

+ info: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/MDH02/informacioGeneral/index.html

Arxius relacionats:
Triptico cara A.pdf (461Kb)
Triptico cara B.pdf (398Kb)