Congrès Internacional "Memòries euro-africanes: llegats colonials i postcolonials al Marroc i la Guinea Equatorial"

Data: 14/03/2018 al 15/03/2018

Organitza: Projecte I+D “Memorias de África: reconstruyendo las practicas coloniales españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Hacia un patrimonio cultural hispanoafricano” (HAR2015-63626-P, 2016-2018, MINECO/FEDER, UE).

Barcelona, Institució Milà i Fontanals del CSIC. 

Obert període d'enviament d'abstracts fins el 4 de desembre

Presentació

El Marroc i la Guinea Equatorial van ser dos dels territoris principals de la colonització espanyola a l’África. Amb diferències substancials, certes pràctiques socioculturals, lingüístiques o evangelitzadores del colonialisme espanyol van deixar la seva empremta. Primer, les polítiques socioculturals van establir marcs jurídics diferents per la població colona i autòctona, pero no està clar com es van resoldre molts dels conflictes quotidians i les tensions entre tots dos grups. Segon, altres pràctiques emmarcades en les polítiques lingüístiques d’espanyolització, residuals al Maroc i sòlides a Guinea, van acabar establint una gestió desigual als dos territoris que va permetre al desenvolupament de les llengues amazigh i àrab al primer, però un gran rebuig de les llengues vernàcules al segon, amb consequències d’espanyolització identitària. Tercer, va haver pràctiques colonials marcades per polítiques evangelitzadores que a la Guinea Equatorial van buscar debilitar la cohesió social étnica a través, per exemple, de la transformació de les seves estructures familiars. Creiem que aquests tres aspectes haurien de clarificar-se per aprofundir en els entrellats i contradiccions de la convivència colonial intercultural, i també perquè van tenir conseqüències a les poblacions marroquines i guineoequatorianes al període postcolonial. L’objectiu d’aquest congrés internacional és oferir dades precises de les realitats i conseqüències de la colonització espanyola, per a conèixer millor qui eren els colons, com van encaixar la colonització els marroquíes y guineoequatorians, i quines eren les dinàmiques socials més comunes entre la població colona i autòctona, aspectes clau per distingir les empremtes de dites pràctiques als estats postcolonials.

Direcció: Yolanda Aixelà-Cabré (IMF-CSIC) i Araceli González Vázquez (IMF-CSIC)

Coordinadors externs: Youssef Akmir (UIZ) i Khadija Karzazi (UH2C)

Interessats han d’enviar un abstract de 1.000-1.200 paraules en basc, català, castellà, francés, gallec, anglés, així com una breu biografia de 100 paraules a hispanicafricanmemories@gmail.com, abans del 4 de desembre de 2017.

Demanem als participants sòlids conèixements d’anglès per les presentacions i els debats. Les comunicacions sel·leccionades es donaran a conèixer el 21 de desembre de 2017. El programa definitiu s’anunciarà al gener de 2018. La inscripción és gratuïta. No és requereix l’abonament de cap tassa. Els participants són responsables de les seves despeses de viatge i estada.

Comité organitzador:
Yolanda Aixelà-Cabré, IMF-CSIC (Barcelona)
Youssef Akmir, Université Ibn Zohr (Agadir)
Juan Tomás Ávila Laurel, Pen Català
Nuria Fernández-Moreno, UNED (Madrid)
Axel Fleisch, University of Helsinki
Catalina Iliescu, Universidad de Alicante
Khadija Karzazi, Université Hassan II Casablanca- Mohammedia
Jordi Moreras, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Araceli González-Vázquez, IMF CSIC (Barcelona)
Ana Lúcia Sá, ISCTE-IUL (Lisboa)
Juan Manuel Santana, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Remei Sipi, E’Waiso Ipola – Editorial Mey (Barcelona)
 

POSTER-EuroAfricanMemoriesENGLISH.jpg

Arxius relacionats:
Call Conference Euro African Memories BARCELONA.pdf (321Kb)