[Curs] «Racismo, fundamentalismo cultural y servicios sociales» (4 h)

Data: 18/05/2016 09:30 - 13:30

Organitza: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)

Professor: Dr. Enrique Santamaría

Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)

CAT / CAS

En les últimes dècades, en estreta relació amb tots els canvis socials esdevinguts, i especialment amb aquells vinculats als desplaçaments poblacionals, assistim a la revitalització i recomposició de tot un conjunt de pràctiques i retòriques socialment discriminatòries i excloents. Entre aquestes pràctiques i retòriques cal destacar les racistes i les fonamentalistes culturals.

El curs pretén, partint de la clarificació conceptual de les mateixes, de la seva especificitat, complementarietat i incidència social, analitzar la manera en què es manifesten i prenen cos en l'àmbit dels serveis socials. Si ben no ens cap dubte que aquest constitueix un àmbit fonamental per combatre-les, tampoc es pot ignorar que en ell es manifesten de manera més o menys explícita. El curs aspira, per tant, a constituir-se en un espai de reflexió —i en la mesura del possible d'autoreflexió— per contestar i eradicar aquestes pràctiques i retòriques a nivell general, i entre els i les treballadores socials en particular. Part del convenciment que les troballes teòriques i empíriques de les ciències socials, confrontades a les experiències i reflexions dels actors socials, poden resultar capitals en la conformació de pràctiques i discursos més crítics i autoconscients, ajudant així a equipar millor les pràctiques i discursos antiracistes i interculturals.

________________________________________

CAS

En las últimas décadas, en estrecha relación con todos los cambios sociales acaecidos, y en especial con aquellos vinculados a los desplazamientos poblacionales, asistimos a la revitalización y reconfiguración de todo un conjunto de prácticas y retóricas socialmente discriminatorias y excluyentes. Entre estas prácticas y retóricas cabe destacar las racistas y las fundamentalistas culturales.

El curso pretende, partiendo de la clarificación conceptual de las mismas, de su especificidad, complementariedad e incidencia social, analizar la manera en que se manifiestan y toman cuerpo en el ámbito de los servicios sociales. Si bien no nos cabe duda de que este constituye un ámbito fundamental para combatirlas, tampoco se puede ignorar que en él se manifiestan de manera más o menos explícita. El curso aspira, por tanto, a constituirse en un espacio de reflexión —y en la medida de lo posible de autorreflexión— para contestar y erradicar dichas prácticas y retóricas a nivel general, y entre los y las trabajadoras sociales en particular. Parte del convencimiento de que los hallazgos teóricos y empíricos de las ciencias sociales, confrontados a las experiencias y reflexiones de los actores sociales, pueden resultar capitales en la conformación de prácticas y discursos más críticos y autoconscientes, ayudando así a equipar mejor las prácticas y discursos antirracistas e interculturales.

PROFESSORAT

Enrique Santamaría és docent independent, director d’estudis a l’associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i professor al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona (UB). Així mateix és co-coordinador del grup de treball “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

INSCRIPCIÓ

Preus d’inscripció:

30 € (General)

25 € (Socis i sòcies de l’ICA, estudiants, aturats i jubilats)

Inscripció:

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: https://goo.gl/0mTeB7

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN:

CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del curs)

També es por fer en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per telèfon abans de passar.

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.

Places limitades. Matrícula per rigorós ordre de pagament de la inscripció.

MÉS INFORMACIÓ:

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
grupo.erapi@gmail.com

Institut Català d'Antropologia (ICA)
Tel 93 171 37 70
secretaria@antropologia.cat

COL·LABORA

Institut d’Estudis Catalans (IEC)